Nedan har vi samlat upp ett antal länkar till leverantörer och företag som tillhandahåller transportmöjligheter i olika utsträckning. Tveka inte att höra av er om ni behöver hjälp eller tips!

Below we have collected a number of links to suppliers and companies that provide transport options to varying extents. Don't hesitate to get in touch if you need any help or advice!

Hyrbil / Car rental:

Om man har tänkt vara på Mallorca ett tag så kan hyrbil vara ett bekvämt och roligt sätt att resa runt och se ön på. Hyrbilsföretagen är generellt etablerade vid- eller i anslutning till flygplatsen.

If you are planning to be in Mallorca for a while, renting a car can be a convenient and fun way to travel around and see the island. The rental car companies are generally established at or in connection with the airport.

Taxi:

Angående taxi på Mallorca har det under senare tid varit lite problematiskt att på egen hand boka taxi. Däremot brukar turer som bokas via hotell prioriteras högst, varpå hotellen har bättre möjlighet att tillhandahålla taxi. Taxibolagen kör dessutom till största del med utgångspunkt från respektive stad/region.


Regarding taxis in Mallorca, it has recently been a bit problematic to book a taxi on your own. On the other hand, tours booked through hotels usually have the highest priority, whereupon the hotels have a better opportunity to provide taxis.  The taxi companies also mostly operate from the respective city/region. 

I Palmaregionen

I Manacor-regionen (Petra, Ariany m.fl.)

Buss & tåg / Buses & trains: